Quay lại

Trả lời

Thuốc ho Nam Dược không dùng được cho trẻ em dưới 2 tuổi và những trường hợp quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Bạn tham khảo thêm các sản phẩm và lưu ý cần chọn các sản phẩm dùng được cho trẻ dưới 2 tuổi.