map

Tìm nhà thuốc

Danh sách nhà thuốc bán Bộ trị ho Nam Dược

Phòng Chẩn Trị Y học cổ truyền Thành Lợi

385A Quang Trung, Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

Anh Thành: 0935.989.950 hoặc 0269.3833.055

QT Số 3_DS:Nguyễn Thị Quyên

Phố Mới Vĩnh Tiến, Vĩnh Tiến,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

0984153396

NT số 03 – DS.Nguyễn Thị Hải

141 Khu 05, Quán Lào,Yên Định, Thanh Hóa

934579902

CN Dược Vĩnh Lộc

Qt Trung Tâm, TT Vĩnh Lộc,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

976286324

QT Trịnh Hoài Thương

Sn 16, TT Vĩnh Lộc,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

913192234

QT Thành Thủy

Thôn 7, Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

02373516214

QT Số 15

Ngã 4 Hà Lương, Vĩnh Thành,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

1255342676

CNDYD

Khu 05, TT Quán Lào,Yên Định, Thanh Hóa

376582691, 0965640728

QT Tân Dược

Thôn Eo Lê, Vĩnh Quang,Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

967672116

Trạm Y Tế Định Liên

Thôn 8, Định Liên,Yên Định, Thanh Hóa

947020729

NT số 08

Phố Kiểu, Thôn Yên Thường,Yên Định, Thanh Hóa

0373843894/01635718817

NT Quỳnh Thanh

Diễn Hòa, Hợp Thành,Triệu Sơn, Thanh Hóa

983342011

CNDP Sầm Sơn Q2 – Ds: Lê Thị Hương

52, Lê Lợi,Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

0966081686

NT Tiến Huệ

Đội 3, Thiệu Vận,Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0912548430

NT Lê Dung

Khu 2, Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0942094878

NT Á Châu

Cổng BV Sầm Sơnn, Sầm Sơn,Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

986727836

ds Tạ Thị Giang

Đôi 3 Chợ Vồm, Thiệu Khánh,Thiệu Hóa, Thanh Hóa

9777180009

Lê Thị Hoan

Số 39, Thị Trấn Giắt,Triệu Sơn, Thanh Hóa

985875485

NT Thúy viên

Thôn Đoàn Kết, Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

934633592

NT lê Ly

Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0977683833